ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۸۵۰۴۰۰۱۲

تولید کننده : ناودانی:نورد آریان فولاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

قیمت(تومان) : ۱۱,۸۸۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری


توضیحات :