ناودانی ۱۶ سبک ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:ذوب آهن اصفهان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۴,۳۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۶ سبک ۱۲ متری


توضیحات :