ناودانی ۱۴ سنگین ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۴,۵۱۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۴ سنگین ۱۲ متری


توضیحات :

آخرین قیمت ناودانی 14 شرکت فولاد ناب تبریز و همچنین نمودار تاریخچه قیمت این محصول در این بخش قابل مشاهده است