ناودانی ۱۴ سنگین ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۳,۵۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۴ سنگین ۶ متری


توضیحات :