ناودانی ۱۲ سنگین ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۳,۰۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۲ سنگین ۱۲ متری


توضیحات :