ناودانی ۱۰ سنگین ۶متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۴,۵۱۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۰ سنگین ۶متری


توضیحات :