ناودانی ۸ سنگین ۶متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۲,۸۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۸ سنگین ۶متری


توضیحات :