ناودانی ۱۰ فابریک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

قیمت(تومان) : ۱۱,۸۸۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۰ فابریک ۶ متری


توضیحات :