ناودانی ۸ فابریک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

قیمت(تومان) : ۵,۴۱۰

نمودار قیمت ناودانی ۸ فابریک ۶ متری


توضیحات :