نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : نبشی:البرز غرب

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

قیمت(تومان) : ۴,۹۰۰

نمودار قیمت نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل


توضیحات :