نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل | شاخه ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : نبشی:البرز غرب

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

قیمت(تومان) : ۵,۰۰۰

نمودار قیمت نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل | شاخه ۱۲ متری


توضیحات :