نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

قیمت(تومان) : ۴,۶۵۰

نمودار قیمت نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل


توضیحات :