نبشی ۶-ضخامت ۴ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

قیمت(تومان) : ۸,۸۰۰

نمودار قیمت نبشی ۶-ضخامت ۴ میل


توضیحات :