نبشی ۵-ضخامت ۴ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : نبشی:نوردآریان فولاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

تماس بگیرید

نمودار قیمت نبشی ۵-ضخامت ۴ میل


توضیحات :