میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : میلگرد:نورد کوٍثر اهواز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

قیمت(تومان) : ۷,۲۵۰

نمودار قیمت میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)


توضیحات :

قیمت روز میلگرد کلاف ساده 

میلگرد کلاف ساده سایز 8 آنالیز A1 تولید نورد کوثر اهواز