قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۵,۸۳۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵


توضیحات :