قوطی ضخامت ۲ میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۵,۸۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰


توضیحات :