قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۹,۰۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵


توضیحات :