قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۵۰×۵۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : لوله و پروفیل امید البرز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

قیمت(تومان) : ۹,۷۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۵۰×۵۰)


توضیحات :