قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰×۴۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : لوله و پروفیل امید البرز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

قیمت(تومان) : ۱۱,۶۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰×۴۰)


توضیحات :