قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰×۳۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

قیمت(تومان) : ۶,۶۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰×۳۰)


توضیحات :