قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۲۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

قیمت(تومان) : ۶,۱۲۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۲۰)


توضیحات :