قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۸۰ × ۱۴۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

قیمت(تومان) : ۹,۷۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۸۰ × ۱۴۰)


توضیحات :