قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۸۰ × ۱۲۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۷,۵۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۸۰ × ۱۲۰)


توضیحات :