قوطی ضخامت۳/۶۵میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تماس بگیرید

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳/۶۵میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰)


توضیحات :