قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۱۰۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تماس بگیرید

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۱۰۰)


توضیحات :