قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۷,۵۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰)


توضیحات :