قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۶۰ × ۸۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

قیمت(تومان) : ۹,۷۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۶۰ × ۸۰)


توضیحات :