قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۸۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

قیمت(تومان) : ۱۲,۵۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۸۰)


توضیحات :