قوطی ضخامت۳میلیمتر(۵۰ × ۶۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

تماس بگیرید

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳میلیمتر(۵۰ × ۶۰)


توضیحات :