قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۶۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۵,۶۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۶۰)


توضیحات :