قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۵۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

تماس بگیرید

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۵۰)


توضیحات :