قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۲۰ × ۴۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۸,۰۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۲۰ × ۴۰)


توضیحات :