قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۱۰×۲۵)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۹,۰۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۱۰×۲۵)


توضیحات :