قوطی ضخامت۳میلیمتر(۹۰ × ۹۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

قیمت(تومان) : ۵,۷۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳میلیمتر(۹۰ × ۹۰)


توضیحات :