قوطی ضخامت۳میلیمتر(۹۰ × ۹۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۲,۰۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۳میلیمتر(۹۰ × ۹۰)


توضیحات :