قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۹۰ × ۹۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

قیمت(تومان) : ۹,۷۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۹۰ × ۹۰)


توضیحات :