ورق پانچ (مشبک)


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 2 میل 2 متفرقه ورق ۲۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲۰۷,۰۰۰
ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 3 میل 3 متفرقه ورق ۳۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

ورق پانچ با ایجاد سوراخ در ورق های معمولی ساخته می شود، که این سوراخ ها بنا به سفارش خریدار ممکن است در ابعاد مختلف بر حسب میلیمتر و بصورت دایره ای شکل، چهار گوش و یا بصورت سفارشی و تزئینی در اشکال هندسی مختلف ایجاد شوند. واحدهای صنعتی برای سوراخ کاری از روش های مدرنیزه مانند لیزر یا سوراخ کاری های فشاری و چرخشی بهره مند می شوند.

این ورق ها در موارد زیادی بکار برده می شوند مثلا برای کاهش وزن سقف و سروصدای ناشی از راه رفتن بر روی آن، کنترل هوا و فیلتراسیون و یا برای دکوراسیون.  کیفیت این ورق های مشبک آنها را برای طبقه بندی، دیواره یا حفاظ مناطق حساس مثل نیروگاه ها و دکل ها یا مناطق حساس نظامی، نمای خارجی، پوشش سقف و سقف آسانسور، پوشش چراغ ها، پله ها و حفاظ پله ها و خیلی از موارد دیگر، تبدیل به یک گزینه ایده آل کرده است.

 

 

 وزن ورق های مشبک به شکل و ابعاد سوراخ ها و هم چنین فاصله سوراخ کاری بستگی دارد.