ورق تخت


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق سیاه ۶ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 6 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵,۵۲۰
ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 8 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵,۵۲۰
ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 8 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۶,۰۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۲۸۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل 10 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم ۵,۴۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۳۵۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵,۵۲۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم ۵,۳۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۱۰۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 10 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۴۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵,۳۷۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل 12 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 12 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۵۷۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 12 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 12 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۴۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۳۷۰
ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 15 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۵۷۰
ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 15 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۴۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۳۸۰
ورق سیاه ۲۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 20 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۳۸۰
ورق سیاه ۲۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 25 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۳۸۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

ورق ها یکی از متداول ترین فرآورده های فولادی هستند که به صورت تخت و رول تحت استانداردهای مختلف در ابعاد و ضخامت های گوناگون عرضه می شوند. سادگی حمل و نقل و شکل پذیری  و برش آنها سبب کاربرد فراوان این محصولات در زمینه های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و ... شده است.