ورق تخت


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق سیاه ۶ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 6 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۴۹۰
ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 8 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۴۹۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل 10 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۴۵۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۴۷۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۴۸۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 10 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۳۹۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل 12 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۴۵۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 12 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۴۷۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 12 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵,۳۹۰
ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 15 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۴۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۴۹۰
ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 15 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۳۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۵۰۰
ورق سیاه ۲۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 20 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۲۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۲۵۰
ورق سیاه ۲۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 25 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۱۸۰
ورق سیاه ۳۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 30 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۱۹۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

ورق ها یکی از متداول ترین فرآورده های فولادی هستند که به صورت تخت و رول تحت استانداردهای مختلف در ابعاد و ضخامت های گوناگون عرضه می شوند. سادگی حمل و نقل و شکل پذیری  و برش آنها سبب کاربرد فراوان این محصولات در زمینه های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و ... شده است.