نبشی و ناودانی و سپری و ریل آسانسوری


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری 3 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل 3.3 نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۴۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری 4 سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۴۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۵۰۰
نبشی ۴ ضخامت 3 میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۵۰۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۸۰
ریل آسانسوری (تکی) T5 ترکیه - شمس 5 وارداتی شاخه ۳۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳۷۵,۰۰۰
ریل آسانسوری (جفت) T5 ترکیه - شمس 5 وارداتی شاخه ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۷۵۰,۰۰۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

نبشی، ناودانی و سپری و ریل آسانسوری جزو پروفیل های باز محسوب می شوند و معمولا در ابعاد سفارشی و متنوعی در کارگاهها و کارخانه های مختلف تولید می شوند. توضیح اینکه ریل های آسانسوری وارداتی می باشند

بعلت پیروی نکردن از یک استادندارد مشخص در فرآیند تولید، معمولا اختلاف ابعادی و وزنی در این نوع مقاطع به چشم می خورد و نیازمند توجه بیشتری به وزن و طول و عرض و ضخامت می باشند که هنگام خرید باید از تطابق تقریبی مقدار واقعی با مقدار اعلامی آنها توسط فروشنده اطمینان حاصل کرد.

آهن گنجی برای وزن متعارف این مقاطع، جدول وزنی هوشمند ارائه کرده است که می توانید از وزن تقریبی این مقاطع با درصد خطای بسیار کم مطلع شوید.