نبشی و ناودانی وسپری


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری 3 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۴۰۰
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل 3.3 نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۶۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۵۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری 4 سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۵۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۵۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۵۵۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۸۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۸۰
نبشی ۴ ضخامت 3 میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۸۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۵۰۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۵۰۰
نبشی ۴/۵-ضخامت 3 میل 4.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۴,۹۰۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل 4.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۰۸۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

نبشی، ناودانی و سپری جزو پروفیل های باز محسوب می شوند و معمولا در ابعاد سفارشی و متنوعی در کارگاهها و کارخانه های مختلف تولید می شوند.

بعلت پیروی نکردن از یک استادندارد مشخص در فرآیند تولید، معمولا اختلاف ابعادی و وزنی در این نوع مقاطع به چشم می خورد و نیازمند توجه بیشتری به وزن و طول و عرض و ضخامت می باشند که هنگام خرید باید از تطابق تقریبی مقدار واقعی با مقدار اعلامی آنها توسط فروشنده اطمینان حاصل کرد.

آهن گنجی برای وزن متعارف این مقاطع، جدول وزنی هوشمند ارائه کرده است که می توانید از وزن تقریبی این مقاطع با درصد خطای بسیار کم مطلع شوید.