نبشی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل 3.3 نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۴۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۴۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۵۰۰
نبشی ۴ ضخامت 3 میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۵۰۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۸۰
نبشی ۵-ضخامت ۳ میل 5.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۸۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل 5.5 نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۴۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل 5.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۷۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل 5.5 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۰۰
نبشی ۶-ضخامت ۴ میل 6.6 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۸۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل 6.6 نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۴۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل 6.6 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۷۰
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل 6.6 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۰۰
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل 6.6 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۵۰
نبشی۷-ضخامت ۵ میل 7.7 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۶۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

به دلیل نوسانات بازار لطفاً جهت اطلاع از قیمت نبشی با شماره تلفن انبار کرج : 026-34808000 یا دفتر تهران :021-33904756 [ ایام اداری از ساعت 8 الی 16 ] تماس حاصل فرمایید.