نبشی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل 3.3 نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۶۵۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۸۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۸۰
نبشی ۴ ضخامت 3 میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۸۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۵۰۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۵۰۰
نبشی ۴/۵-ضخامت 3 میل 4.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۴,۹۰۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل 4.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵,۰۸۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۵ میل 4.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۴,۸۵۰
نبشی ۵-ضخامت ۳ میل 5.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۴,۷۰۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل 5.5 نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۶۰۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل 5.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۶۰۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل 5.5 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۶۰۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل 5.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۵۵۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل 5.5 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۵۵۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

به دلیل نوسانات بازار لطفاً جهت اطلاع از قیمت نبشی با شماره تلفن انبار کرج : 026-34808000 یا دفتر تهران :021-33904756 [ ایام اداری از ساعت 8 الی 16 ] تماس حاصل فرمایید.