لوله مانیسمان


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۴۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۷۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۷۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۸۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲۸۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۸۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲۸۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴۱۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴۱۸,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۸۴,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵۹۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۷۵۹,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۷۶۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۷۵۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۷۶۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۴۹۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۴۹۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴,۲۷۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۰۹۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۳۸۰,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

لوله های مانیسمان یا لوله های فاقد درز (Seamless Pipes) اصطلاحا به لوله هایی اتلاق میشود که فاقد هر گونه درز یا اتصال جوشی باشند. وجود درز یا جوش در سطح لوله ها باعث ضعف مقاومتی در مقاطع آنها می شود که از این لحاظ لوله های مانیسمان مزیت بیشتری به لوله های درز دار دارند. دامنه کاربرد این لوله ها بسیار وسیع می باشد. خصوصا در مواردی که اتصالات بدون جوشکاری انجام میگیرد.

لوله های مانیسمان با طول زیاد و به صورت مقاطع توخالی ارائه می شوند. که داخل آنها برش خورده و در سطح داخلی و خارجی آن هیچگونه درز و جوشکاری وجود ندارد. مزیت این لوله ها علاوه بر مقاومت بالا انعطاف پذیری و تحت فشار بهتر از سایر لوله ها عمل می کنند.