لوله مانیسمان


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۴۲,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲۸۷,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲۸۲,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۱۲,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵۸۴,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۷۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۷۵۴,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۱۷۴,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۷۹۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴,۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

لوله های مانیسمان یا لوله های فاقد درز (Seamless Pipes) اصطلاحا به لوله هایی اتلاق میشود که فاقد هر گونه درز یا اتصال جوشی باشند. وجود درز یا جوش در سطح لوله ها باعث ضعف مقاومتی در مقاطع آنها می شود که از این لحاظ لوله های مانیسمان مزیت بیشتری به لوله های درز دار دارند. دامنه کاربرد این لوله ها بسیار وسیع می باشد. خصوصا در مواردی که اتصالات بدون جوشکاری انجام میگیرد.

لوله های مانیسمان با طول زیاد و به صورت مقاطع توخالی ارائه می شوند. که داخل آنها برش خورده و در سطح داخلی و خارجی آن هیچگونه درز و جوشکاری وجود ندارد. مزیت این لوله ها علاوه بر مقاومت بالا انعطاف پذیری و تحت فشار بهتر از سایر لوله ها عمل می کنند.