لوله مانیسمان


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۷۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۷۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۷۷,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲۷۸,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۸۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲۸۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴۱۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۱۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶۱۴,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵۹۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۷۴۴,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۷۷۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۱۷۴,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۲۱۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۷۹۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۷۹۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۶۴۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۶۵۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۶۴۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۶۵۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴,۴۹۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۴۳۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵,۹۹۳,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۶,۴۰۰,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

لوله های مانیسمان یا لوله های فاقد درز (Seamless Pipes) اصطلاحا به لوله هایی اتلاق میشود که فاقد هر گونه درز یا اتصال جوشی باشند. وجود درز یا جوش در سطح لوله ها باعث ضعف مقاومتی در مقاطع آنها می شود که از این لحاظ لوله های مانیسمان مزیت بیشتری به لوله های درز دار دارند. دامنه کاربرد این لوله ها بسیار وسیع می باشد. خصوصا در مواردی که اتصالات بدون جوشکاری انجام میگیرد.

لوله های مانیسمان با طول زیاد و به صورت مقاطع توخالی ارائه می شوند. که داخل آنها برش خورده و در سطح داخلی و خارجی آن هیچگونه درز و جوشکاری وجود ندارد. مزیت این لوله ها علاوه بر مقاومت بالا انعطاف پذیری و تحت فشار بهتر از سایر لوله ها عمل می کنند.