قوطی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵ 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲ میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰ 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵ 2 لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۶۰۰
قوطی ضخامت ۲ میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰ 2 لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۶۰۰
قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۱۰×۲۰) 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰×۲۰) 2 لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۶۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰ × ۲۵) 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰ × ۲۵) 2 لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۶۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰ × ۳۰) 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰ × ۴۰) 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۵ × ۱۵) 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۲۰) 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۲۰) 2 لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۶۰۰
قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۲۰ × ۳۰) 2 جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷,۱۰۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰×۲۰) 2 لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۷,۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۶۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

قوطی یا باکس (به انگلیسی BOX) پروفیلی به شکل جعبه ای و چهار گوش است که انواع آهنی ،استیل و آلومینیومی دارد.قوطی پروفیل آهنی پرکاربرد ترین قوطی در بین انواع قوطی فلزی از جمله قوطی استیل یا قوطی آلومینیومی است.معمولا قوطی پروفیل در 2 سایز 6 متری و 12 متری تولید و عرضه می شود.در مورد مشخصات یک قوطی پروفیل مهمترین عدد ضخامت یا گوشت پروفیل است.معمولا قوطی های پروفیل آهنی از ضخامت 0/6 میل تا 1/5 میل را قوطی سبک یا قوطی مبلی می نامند.قوطی 2تا 3 میل را قوطی ساختمانی و قوطی 4میل به بالا راقوطی صنعتی می گویند.کمترین طول و عرض پروفیل معمولا 10*10 یا یک مربع به اضلاع یک سانتی متر است.و این اعداد می توانند تا 500*500 یا مربعی با اضلاع نیم متر نیز افزایش یابند !