ریل آسانسوری


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ریل آسانسوری (تکی) T5 ترکیه - شمس 5 وارداتی شاخه ۳۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳۷۵,۰۰۰
ریل آسانسوری (جفت) T5 ترکیه - شمس 5 وارداتی شاخه ۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۷۵۰,۰۰۰
ریل آسانسوری (تکی) T9 ترکیه - شمس 9 وارداتی شاخه ۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۴۵۰,۰۰۰
ریل آسانسوری (جفت) T9 ترکیه - شمس 9 وارداتی شاخه ۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۹۰۰,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها