تیر آهن ساختمانی (IPE)


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان 12 ذوب آهن اصفهان شاخه ۶۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۶۳۵,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان 14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۳۵۰
تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۴۰۰
تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۴۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب 14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۴۸۰
تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۴۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۴۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۴۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۴۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان 14 ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۸۱۰,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۵۶,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶۵۵,۲۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۰۹,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶۰۸,۴۰۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۷۰۲,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۸۰۵,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه فایکو 14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۶۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶۲۵,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

تیرآهن ها براساس دواستاندارد تولید می شود: 1- استاندارد IPE(استاندارد اروپا و ایران) 2-استاندارد INP(استاندارد چین و روسیه) استاندارد تیرآهن ساختمانی از نوع IPE جزء بیشترین تولیدات کشورهای اروپایی و ایران می باشد . از مشخصه های اصلی این تیرآهن این است که اگراز بالا به دوسرآن نگاه کنیم، ضخامت بال‌ها در ابتدا و انتها کاملاً یکنواخت است. به طور معمول نقشه ساختمان هایی که توسط مهندسین کشورمان تهیه می‌گردد بر اساس این استاندارد بوده و لذا این نوع تیرآهن از محبوبیت بیشتری در میان مشتریان برخوردار است.تیرآهن هایی که بر اساس استانداردINP تهیه و تولید می‌شوند بیشتر محصولات کشورهای چین و روسیه هستند،که مشخصه بارز آن؛ نازکی بال‌ها در ابتدا و ضخیم شدن تدریجی آن در انتها می‌باشد، به طوری که اگر از سر تیرآهن به دقت به آن بنگرید شیب ملایمی را در ضخامت بال‌ها مشاهده خواهید نمود. تیرآهن‌های وارداتی موجود در بازار ایران در حال حاضر از این دو نوع استاندارد می باشد. تیرآهن‌های IPE وارداتی بیشتر مربوط به کشورهای ترکیه، لهستان، اسپانیا، آلمان وکره می‌باشد. البته تیرآهن IPE کشور چین و روسیه نیز در بازار موجود است، ولی از آنجایی که عمده تولیدات این دو کشور از نوع استاندارد INP  می باشند، لذا مصرف کنندگان محترم بعضی مواقع در تشخیص IPE یا INP بودن محصول این دو کشور دچار مشکل می شوند حال آنکه تیرآهن های مورد استفاده در ایران اغلب IPE  بوده و در پروژه های ساختانی به ندرت INP به کار می رود.