تیر آهن ساختمانی (IPE)


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان 12 ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان 14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵,۸۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۵,۶۱۲
تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۵۰۰
تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب 14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۰۰
تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۲۰
تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۲۰
تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان 14 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۱۸۰,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۶۰۹,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۷۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۶۵۶,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۸۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه فایکو 14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۶۱۵,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

تیرآهن ها براساس دواستاندارد تولید می شود: 1- استاندارد IPE(استاندارد اروپا و ایران) 2-استاندارد INP(استاندارد چین و روسیه) استاندارد تیرآهن ساختمانی از نوع IPE جزء بیشترین تولیدات کشورهای اروپایی و ایران می باشد . از مشخصه های اصلی این تیرآهن این است که اگراز بالا به دوسرآن نگاه کنیم، ضخامت بال‌ها در ابتدا و انتها کاملاً یکنواخت است. به طور معمول نقشه ساختمان هایی که توسط مهندسین کشورمان تهیه می‌گردد بر اساس این استاندارد بوده و لذا این نوع تیرآهن از محبوبیت بیشتری در میان مشتریان برخوردار است.تیرآهن هایی که بر اساس استانداردINP تهیه و تولید می‌شوند بیشتر محصولات کشورهای چین و روسیه هستند،که مشخصه بارز آن؛ نازکی بال‌ها در ابتدا و ضخیم شدن تدریجی آن در انتها می‌باشد، به طوری که اگر از سر تیرآهن به دقت به آن بنگرید شیب ملایمی را در ضخامت بال‌ها مشاهده خواهید نمود. تیرآهن‌های وارداتی موجود در بازار ایران در حال حاضر از این دو نوع استاندارد می باشد. تیرآهن‌های IPE وارداتی بیشتر مربوط به کشورهای ترکیه، لهستان، اسپانیا، آلمان وکره می‌باشد. البته تیرآهن IPE کشور چین و روسیه نیز در بازار موجود است، ولی از آنجایی که عمده تولیدات این دو کشور از نوع استاندارد INP  می باشند، لذا مصرف کنندگان محترم بعضی مواقع در تشخیص IPE یا INP بودن محصول این دو کشور دچار مشکل می شوند حال آنکه تیرآهن های مورد استفاده در ایران اغلب IPE  بوده و در پروژه های ساختانی به ندرت INP به کار می رود.