تیر آهن


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان 12 ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان 14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵,۸۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۵,۶۱۲
تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۵۰۰
تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۶۸۰
تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب 14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۰۰
تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۲۰
تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۲۰
تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان 14 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۱۸۰,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۷۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۶۵۶,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۶۰۹,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۸۰۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه فایکو 14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۶۱۵,۰۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

در ایران طبق استاندارد ملی به شماره 1791 و استانداردهای اروپایی EN 10034 و DIN 1025 تیرآهن ها به سه صورت تولید می‌شوند:

تیرآهن IPE و INP در ارتفاع های ۸۰ الی ۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف‌ها و پل‌های لانه زنبوری استفاده می‌شود. 

تیرآهن IPE

این مقاطع جزء نیمرخ های سبک هستند و دارای مان اینرسی بزرگ حول محور قوی خود می باشند بنابراین برای استفاده بعنوان تیر مناسب بوده ولی بعنوان ستون معمولا به صورت مرکب بکار می روند. ضخامت بال این مقاطع ثابت بوده که موجب سهولت بیشتر اجرای اتصالات پیچی در بال آنها شده است.

 

تیرآهن INP

این تیرآهن ها از استاندارد های روسی و چینی گرفته شده اند و تمام خصوصیات IPE را دارا هستند با این تفاوت که ضخامت بال آنها متغییر بوده و اجرای اتصالات پیچی را مشکل می سازد.

 

تیرآهن IPB

تیرآهن های H یا تیر آهن‌های عریض که با نام بال پهن نیز شناخته می شوند. دارای بال های عریض تری نسبت به مقاطع قبلی هستند از این رو تفاوت ممان های اینرسی آنها حول دو محور اصلی خود تفاوت زیادی ندارند و می توانند به صورت تکی نیز بعنوان ستون مورد استفاده قرار گیرند. این نیمرخ ها در سه رده سبک، متوسط و سنگین تولید می شوند.

علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBv نشان دهنده تیرآهن بال پهن سنگین و IPBl نشان دهنده تیرآهن بال پهن سبک می‌باشد.

 

 

 

 

 

در ایران تیرآهن ها را براساس ارتفاع (یا عمق) آن ها بر حسب میلیمتر یا سانتیمتر معرفی می کنند. مثلا IPE 2200 و یا IPE 22 بیانگر نیمرخ های با ارتفاع 2200 میلیمتر، یا 22 سانتیمتر هستند.

به هنگام خرید به وزن تیرآهن توجه کرده و آنرا با وزن استاندارد تیرآهن مقایسه نمائید.

مقالات تیرآهن:

تیرآهن های I شکل

تاریخچه تیرآهن های بال پهن