تیرچه کرومیت


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
تیرچه کرومیت سایز 10x20 10 راد کیلوگرم ۶,۴۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۵,۸۵۰
تیرچه کرومیت سایز 12x25 12 راد کیلوگرم ۶,۴۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۵,۶۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها