تیرچه پاشنه بتون


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
تیرچه پاشنه بتون 3 متری میلگرد بالا و پایین سایز 8 3 راد متر ۱۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۴,۸۰۰
تیرچه پاشنه بتون 3 متری میلگرد بالا سایز 8 و میلگرد پایین سایز 10 3 راد متر ۱۷,۰۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۷,۰۸۰
تیرچه پاشنه بتون 3 متری میلگرد بالا و پایین سایز 10 3 راد متر ۱۸,۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۸,۱۸۰
تیرچه پاشنه بتون 5 متری میلگرد بالا سایز 10 و میلگرد پایین سایز 12 3 راد متر ۲۰,۳۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۲۰,۳۸۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها